Tagasi

Miks kontrollida tööle kandideerijate ja töötajate tausta?

Heade personaliotsuste üheks võtmeteguriks on teadlik värbaja. Tihti aga piirdub tööle kandideerija taustakontroll vaid isiku Facebooki konto vaatamisega. Toome välja mõned põhjused, miks tasub tausta kontrollida nii erinevatest registritest kui ka avalikest allikatest.

  • Maksehäired võivad viidata inimese kehvale oskusele rahaga ümberkäimisel või erinevatele sõltuvustele. Tavapärane on maksehäirete kontrollimine ametikohtadel, kus esineb otsene kokkupuude sularahga, kuid oluline on kontrollida ka nendel positsioonidel olevaid isikuid, kes omavad ettevõtet puudutavat sensitiivset informatsiooni.
  • Karistusregistris olevate andmete kontrollimine võimaldab tööandjal paremini analüüsida isiku sobivust konkreetsele ametikohale. Karistusandmete olemasolu ei tähenda automaatselt, et inimene tööle ei sobi, vaid võimaldab tööandjal arvesse võtta erinevaid tegureid, mis võivad tuleneda isiku riskikäitumisest ning põhjustada tööõnnetusi, ettevõttele varalist- või mainekahju vms. Kindlasti tasub kontrollida ka kohtulahendeid, sest on ettevõtteid ja ametikohti, kuhu kriminaalse taustaga inimene tööle ei sobi.
  • Avalikest allikatest võib leida isiku kohta sama olulist informatsiooni kui registritest, kuid see eeldab värbajalt lisaks heale otsimisoskusele ka erinevate portaalide kasutajakontode olemasolu.

Põhjaliku taustakontrolli tulemusel on võimalik hoida kokku aega ja raha, ning muuta töökeskkonda turvalisemaks ja säilitada ettevõtte positiivset sisekliimat.