Telli polügraafi testimine

Polügraaf ehk valedetektor on seade, mis salvestab inimese füsioloogilisi reaktsioone küsimuste esitamisel ja nendele vastamisel. Läbi reaktsioonide hindamise ja ekspertiisi on võimalik tuvastada pettust või tõe rääkimist.

Moodsaim tehnoloogia Eestis

  • Tõhus abivahend pettuse tuvastamisel
  • Testi tulemuse hinnangu usaldusväärsus on vähemalt 90%
  • Ülemaailmselt laialdaselt kasutatud, mh politsei- ja julgeolekuasutuste ning pankade poolt

Teenusest

Polügraafitest on kõige tuntum meetod pettuse tuvastamiseks ning seda kasutatakse näiteks:

 • Taustakontrolli teostamisel tööle värbamisel. Testi abil on võimalik tuvastada riske, mida inimene püüab varjata ning mille kohta ei ole võimalik leida andmeid registritest ega andmekogudest.
 • Asutuse või ettevõtte sisejuurdluse läbiviimisel. Polügraafi kasutamine on tõhus näiteks rahaliste ja muude materiaalsete varade omastamise või tundliku teabe (asutusesisene teave, isikuandmed, äri- või pangasaladus jne) lekete puhul.
 • Alusetute süüdistuste ja petmise kahtluste puhul oma süütuse tõendamiseks.

Testimisel lähtutakse konkreetse ettevõtte või asutuse individuaalsest vajadusest.  Kontrollida on võimalik näiteks:

 • Isiku käitumise ja elustiiliga seotud riske
 • Eelnevatest töökohtadest lahkumise põhjuseid
 • Konfidentsiaalse teabe vargust või väärkasutamist, andmete lekitamist
 • Varaliste vahendite vargust või kadumist
 • Võimalikke seoseid konkureerivate ettevõtetega
 • Korruptiivset käitumist, tegevust või korruptiivse tulu teenimist
 • Seksuaalselt hälbiva käitumisega seotud riskide olemasolu
 • Võimaliku kriminaalse mineviku, kuritegelike kontaktide, alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamise, hasartmängu- ja muude sõltuvuste väljaselgitamine

Testimisel lähtume APA (American Polygraph Association) standardist, kasutame kaasaegseid seadmeid ja valideeritud testiformaate.

Standard testide puhul eelneb polügraafitestile testitavaga lühike intervjuu, kus arutatakse läbi testi küsimused ja muu teemaga seonduv. Testis kontrollitakse ühte teemat ning konkreetse teema kohta saab küsida 2-3 olulist küsimust. Testimise hetkel viibivad ruumis ainult testi läbiviija ja testitav. Kogu protseduur võtab aega tavaliselt 45-90 minutit.

Polügraafitesti tulemus saadetakse hiljem raportina testi tellijale. 90% testi tulemustest jagunevad kahte kategooriasse – testitav kas valetas või rääkis tõtt. 10% testi tulemustest võivad jääda vahemikku, mida nimetatakse mittelõplikuks (inglise keeles inconclusive), mille puhul ei ole võimalik öelda, kas testitav rääkis tõtt või valetas. Inconclusive tulemus on tavaliselt põhjustatud testitava füsioloogilisest seisundist või psühholoogilistest teguritest.

Üksiktestimise hind algab 490-st eurost. Täpne hind lepitakse kokku juhtumipõhiselt, vastavalt testimise keerukusastmele ja mahule.

Asutustele ja ettevõtetele, kes soovivad tellida polügraafitestimisi regulaarselt, soovitame võtta meiega ühendust konkreetsete vajaduste väljaselgitamiseks ja hinnapakkumise saamiseks. Oleme valmis tulema tutvustama polügraafi kasutamise võimalusi.

Võimalik on tellida ka terviklik isikute taustakontrolli teenus, koos vestluse läbiviimise ja polügraafitestimisega.