Telli polügraafi testimine

Polügraaf ehk valedetektor on seade, mis salvestab inimese füsioloogilisi reaktsioone küsimuste esitamisel ja nendele vastamisel. Läbi reaktsioonide hindamise ja ekspertiisi on võimalik tuvastada pettust või tõe rääkimist.

Moodsaim tehnoloogia Eestis

  • Tõhus abivahend pettuse tuvastamisel
  • Testi tulemuse hinnangu usaldusväärsus on vähemalt 90%
  • Ülemaailmselt laialdaselt kasutatud, mh politsei- ja julgeolekuasutuste ning pankade poolt

Teenusest

Polügraafitest on kõige tuntum meetod pettuse tuvastamiseks ning seda kasutatakse näiteks:

 • Taustakontrolli teostamisel tööle värbamisel. Testi abil on võimalik tuvastada riske, mida inimene püüab varjata ning mille kohta ei ole võimalik leida andmeid registritest ega andmekogudest.
 • Asutuse või ettevõtte sisejuurdluse läbiviimisel. Polügraafi kasutamine on tõhus näiteks rahaliste ja muude materiaalsete varade omastamise või tundliku teabe (asutusesisene teave, isikuandmed, äri- või pangasaladus jne) lekete puhul.
 • Alusetute süüdistuste ja petmise kahtluste puhul oma süütuse tõendamiseks.

Testimisel lähtutakse konkreetse ettevõtte või asutuse individuaalsest vajadusest.  Kontrollida on võimalik näiteks:

 • Isiku käitumise ja elustiiliga seotud riske
 • Eelnevatest töökohtadest lahkumise põhjuseid
 • Konfidentsiaalse teabe vargust või väärkasutamist, andmete lekitamist
 • Varaliste vahendite vargust või kadumist
 • Võimalikke seoseid konkureerivate ettevõtetega
 • Korruptiivset käitumist, tegevust või korruptiivse tulu teenimist
 • Seksuaalselt hälbiva käitumisega seotud riskide olemasolu
 • Võimaliku kriminaalse mineviku, kuritegelike kontaktide, alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamise, hasartmängu- ja muude sõltuvuste väljaselgitamine

Testimisel lähtume APA (American Polygraph Association) standardist, kasutame kaasaegseid seadmeid ja valideeritud testiformaate.

Üksiktestimise hind algab 450-st eurost. Täpne hind lepitakse kokku juhtumipõhiselt, vastavalt testimise keerukusastmele ja mahule.

Asutustele ja ettevõtetele, kes soovivad tellida polügraafitestimisi regulaarselt, soovitame võtta meiega ühendust konkreetsete vajaduste väljaselgitamiseks ja hinnapakkumise saamiseks. Oleme valmis tulema tutvustama polügraafi kasutamise võimalusi.

Võimalik on tellida ka terviklik isikute taustakontrolli teenus, koos vestluse läbiviimise ja polügraafitestimisega.