Taustakontrollist

Kas üürnikule tohib teha taustakontrolli?

Isikuandmete kaitse üldmääruse (ehk GDPR) artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt tohib isikuandmeid töödelda, kui on olemas õigustatud huvi ning kui see huvi kaalub üles andmesubjekti põhiõigused ja -vabadused.

Tööle kandideerijate ja töötajate taustakontroll

Põhjaliku taustakontrolli tulemusel on võimalik hoida kokku aega ja raha, ning muuta töökeskkonda turvalisemaks ja säilitada ettevõtte positiivset sisekliimat.

4 nõuannet eluruumi üürileandjale

Eluruumi üürileandjal on huvi oma kinnisvara võimalikult kiiresti välja üürida, kuid kiirustamisega kipuvad meelest minema mõned elementaarsed asjad, mis võivad hiljem kalliks maksma minna. Toome välja mõned soovitused üürileandjale, mida tasub meeles pidada.

3 põhjust, miks tuleb kontrollida üürniku tausta

Kui oled otsustanud oma kinnisvara üürile anda, siis tahad veenduda, et see oleks heades kätes. Oleme välja toonud peamised punktid, miks on mõistlik teha oma üürnikule taustakontrolli.