Taustakontrollist

Polügraafi ehk valedetektori kasutamine vale või tõe tuvastamiseks

Polügraaf ehk valedetektor on maailmas laialdaselt kasutusel olnud juba alates 19. sajandist. Tänapäevased seadmed on tarkvara põhised, kus kasutatakse sensoreid, millega mõõdetakse hingamise sügavust ja sagedust läbi rindkere vöö, vererõhu muutust manseti abil ning naha higistamist sõrmeotstel. Eelnevalt nimetatud sensorite abil võimaldab polügraaf jälgida inimese füsioloogiliste näitajate muutumist. Polügraafi petmine on pea võimatu, sest naharead more

Tähtajaline või tähtajatu leping eluruumi üürimisel?

Esmalt tuleks eluruumi omanikul selgeks teha, kui kaua tal on võimalik üürilepingu kestvust tagada, sest tähtajalise ja tähtajatu lepingu lõpetamise tingimused ning üüri tõstmise tingimused on erinevad. Juhul, kui kinnisvara on välja üürimise ajal müügis, on soovitatav sõlmida tähtajatu üürileping. Kinnisvara omaniku vahetusega üürileping ei lõppe. Tähtajatu üürilepingu ülesütlemine tuleks teha vähemalt kolm kuud ette.read more

Kas tööle kandideerijale tohib teha taustakontrolli?

Taustakontrolli tegemise jaoks peab alati olemas olema mõni õiguslik alus. Isikuandmete kaitse üldmäärus (artikkel 6 punkt 1) näeb õiguslike alustena ette isiku nõusoleku, seadusest tuleneva kohustuse ja õigustatud huvi.

Kas üürnikule tohib teha taustakontrolli?

Isikuandmete kaitse üldmääruse (ehk GDPR) artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt tohib isikuandmeid töödelda, kui on olemas õigustatud huvi ning kui see huvi kaalub üles andmesubjekti põhiõigused ja -vabadused.

Miks kontrollida tööle kandideerijate ja töötajate tausta?

Heade personaliotsuste üheks võtmeteguriks on teadlik värbaja. Tihti aga piirdub tööle kandideerija taustakontroll vaid isiku Facebooki konto vaatamisega. Toome välja mõned põhjused, miks tasub tausta kontrollida nii erinevatest registritest kui ka avalikest allikatest.

4 nõuannet eluruumi üürileandjale

Eluruumi üürileandjal on huvi oma kinnisvara võimalikult kiiresti välja üürida, kuid kiirustamisega kipuvad meelest minema mõned elementaarsed asjad, mis võivad hiljem kalliks maksma minna. Toome välja mõned soovitused üürileandjale, mida tasub meeles pidada.

3 põhjust, miks tuleb kontrollida üürniku tausta

Kui oled otsustanud oma kinnisvara üürile anda, siis tahad veenduda, et see oleks heades kätes. Oleme välja toonud peamised punktid, miks on mõistlik teha oma üürnikule taustakontrolli.